Facebook YouTube

Marketing Sportowy

Jako firma działająca głównie w obrębie szeroko rozumianego sportu, obsługujemy pod kątem marketingu i działań medialnych ekstraklasowe kluby z regionu w różnych dyscyplinach. Nasz cel nadrzędny stanowi budowanie pozytywnego wizerunku, jak i trwałych relacji biznesowych.